Firma Pikëllimi ju ofron sherbime te mirefilta per klientet e vet

Përveç transportit të kufomave me veture dhe aeroplan, ne kryejmë edhe shërbime tjera të cilat ndërlidhen drejtpërdrejt me rastet e vdekjeve. Këtu përfshihen ritet fetare, ceremonitë e varrimit, përgatitjen e kufomës për varrim etj.